Kalverdijk bij Tuitjenhorn is dertiende eeuws

Tot voor kort waren er geen bruikbare archeologische gegevens over de ouderdom van de Kalverdijk. Toen in januari 2015 een oude boerderij afbrandde, kon daar de gelegenheid zich voordoen voor eventueel archeologisch onderzoek. De gemeente Schagen eiste eerst een bureauonderzoek, dat Archeocultura heeft geschreven. Ondanks de verstoringen die bij de sloop van de boerderij restanten hadden plaatsgehad, was de kans op aanwezige archeologische resten nog steeds aanwezig. Als voorbereiding voor de bouwactiviteiten kon Archeocultura een sleuf door het terrein trekken van noord naar zuid – van de weg af over de oude hoogte waarop de boerderij had gestaan. Van de oude kade werd niets teruggevonden; blijkbaar was deze zo laag dat uiteindelijk alle sporen door menselijke activiteiten in de grond verloren zijn gegaan.

Groot was wel de verrassing dat in het zuidelijk deel van de proefsleuf een aantal huisvloeren werden gezien, waaruit enkele kogelpot scherven werden geborgen. Hiermee was de bewoning achter de dijk vastgesteld op de dertiende eeuw en dat kan goed kloppen met een nog aanwezig pakket overstromingsklei dat in de twaalfde en dertiende werd afgezet. Minimaal twee stevige overstromingen hebben hun sporen in de bodem nagelaten. In een ophogingslaag uit de vijftiende eeuw werden ook enkele fragmenten Karolingisch aardewerk gevonden – ze zijn met opgebrachte grond van elders gekomen. Dat betekent wel dat er op niet al te grote afstand een vroegmiddeleeuwse nederzetting heeft gelegen.

Intussen is de bouw van een nieuwe boerderij gestart en worden de resultaten in een rapport verwerkt.

23 juli 2015

TOP