Nederzetting Schagerbrug wordt uitgewerkt

28 april 2015

In samenwerking met de Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland, wordt op dit moment het materiaal beschreven dat in augustus 2014 werd opgegraven bij Schagerbrug. Daar lag op de oeverwallen van een oude kreek een twee-perioden nederzetting. Het oudste materiaal heeft een duidelijke Friese signatuur en bestaat voor een groot gedeelte uit ‘streepband’ aardewerk. De voorlopige gedachte is dat de nederzetting rond 150 v. Chr. is begonnen en waarschijnlijk binnen een eeuw is opgehouden te bestaan.

Later hebben zich opnieuw mensen gevestigd, mogelijk aan het eind van de eerste eeuw. De gevonden grondsporen van beide nederzettingen zijn sterk verstoord door middeleeuwse veengraverij, zodat het moeilijk of onmogelijk zal blijken iets van de indeling van de nederzettingen te reconstrueren. Ook is veel van het aardewerk, mogelijk door bewerking in de middeleeuwen en de genoemde veengraverij, sterk gefragmenteerd, zodat maar weinig complete potprofielen kunnen worden opgetekend. Romeinse import beperkt zich tot een miniem stukje Terra Sigillata, een wandfragment Mayener en twee eenvoudige glazen kralen. De welstand was dus niet hoog, maar ook kan de nederzetting al verlaten zijn op het moment dat de toestroom van importgoederen in de omgeving van Schagen goed op gang kwam, rond 150 AD. Houtmonsters worden op dit moment bekeken op soort en enkele zullen worden gedateerd middels 14C methode. Zodra daar nieuws over is, houden we u op de hoogte.

TOP